autor MARGARITA FORTEZA VILLAR

miércoles, 17 de abril de 2013

Exposición de Acuarelas

Este viernes a las 8 
en Santany, 
Galería MirArt.
Espero veros a 
TOOOODOS allí.
Habrá copita y +
Y luego nos quedamos 
a cenar por allí.
¿os hace?

sábado, 6 de abril de 2013

XXVI CERTAMEN DE PINTURA SANT MARÇAL 2013


Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Marratxí

BASES DEL XXVI CERTAMEN DE PINTURA SANT MARÇAL 2013

1. L’Ajuntament de Marratxí convoca el XXVI Certamen de Pintura 2013 de Sant Marçal. Cadascun dels artistes participants, tant espanyols com estrangers, hi poden presentar com a màxim una obra.

2. El tema de les obres, així com la matèria i les tècniques emprades, són lliures, amb una mida mínima de 30F (73x92 cm) i una de màxima de 100F (130x162 cm).

3. L’autor ha de presentar un dossier en el que hi inclouran:
- Instància o full de sol•licitud.
- La fitxa tècnica de l’obra (títol, mides, tècnica, etc.) amb una imatge de la obra en color.
- Una fotocòpia de la fitxa tècnica
- Currículum vitae de l’autor.
- Catàlegs de les darreres exposicions.
- Dades bibliogràfiques.

4. La instància estarà a disposició dels interessats a l’Ajuntament i a la pàgina web www.marratxi.es

5. El termini de presentació de la documentació assenyalada a l’apartat anterior finalitzarà el divendres, 24 de maig (data de registre d’entrada), i es podrà presentar de dilluns a divendres de les 8,30 h a les 14,00 h i els dissabtes de les 9,00 h a les 13,00 h, a l’Ajuntament de Marratxí (Camí de n’Olesa nº 66, 07141 Sa Cabaneta).
Per a més informació podeu contactar amb l’Àrea de Cultura. e-mail: cultura@marratxi.es, tels.: 971797624/83 i fax: 971797486.

6. La composició del jurat del XXVI Certamen de Pintura Sant Marçal 2013 es farà pública abans que finalitzi el termini de presentació dels dossiers.

7. Les obres que es presentin a concurs han de reunir els següents requisits:
- Ser actuals, amb una antiguitat màxima d’un any comptat a partir de la publicació de les presents bases (març de 2013).
- Han de ser inèdites i úniques, no seriades ni còpies d’altres obres.

8. Una vegada presentats els dossiers el jurat efectuarà una primera selecció i se requerirà telefònicament als artistes les obres dels quals hagin estat preseleccionades, per a que la presentin al Centre d’exposicions de s’Escorxador de Marratxí els dies 11, 12 i 13 de juny de 2013.

9. Rebudes les obres originals el jurat durà a terme la selecció per a l’exposició, i emetrà el veredicte final abans de la inauguració. La seva decisió serà inapel•lable.

10. Les obres seleccionades per a l’exposició es podran visitar al Centre d’exposicions s’Escorxador, ubicat a la carretera de Sa Cabaneta a Pòrtol, s/n. La inauguració i l’acte de lliurament del premi serà el dia 27 de juny a les 20 hores. L’exposició romandrà oberta fins el dia 18 de juliol.

11. L’obra premiada quedarà en propietat de l’Ajuntament de Marratxí, entitat que es reserva el dret de realitzar una exposició d’obres de l’autor guardonat, el qual formarà part del jurat del proper Certamen de Pintura Sant Marçal.

12. Les obres exposades han de ser retirades els dies 23, 24 i 25 de juliol. En cas de no ser retirades durant el període assenyalat, passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Marratxí.

13. El fet de participar en aquest Certamen implica que s’accepten aquestes bases.

14. La dotació del premi és de 6.000 €. El premi estarà subjecte a la retenció fiscal que correspongui, segons la legislació vigent. La persona guardonada es compromet a acudir personalment a l’acte de lliurament del premi.

curso de acuarela con lucas prado

En mayo imparte un curso en Trassierra Cordoba, los días 7, 8 y 9 de mayo.
Para mas información : clic AQUI

revista brasileña conexao maringa me dedica número

revista brasileña conexao maringa me dedica número
Obras mías en página "artes plásticas". Clic sobre la imagen

Fotos del Curso Acuarela en mi taller en Palma

Fotos del Curso Acuarela en mi taller en Palma
Para ver el album de fotos pinchar

También participamos los de Baleares con 5 acuarelas

También participamos los de Baleares con 5 acuarelas
clicad la imagen y visitad la exposición

ACUARTE 2 ----> En BIAR (ALICANTE)

ACUARTE 2 ----> En BIAR (ALICANTE)
clic en la foto para ver las bases que puedes descargarte

Exposicion Inca. galeria NUU

Exposicion Inca. galeria NUU
diciembre 2008

tarjetón de invitación a la inauguracion de mi estudio-galeria

Fotos de mi exposicion en Galería Ca'n Pinós

Fotos de mi exposicion en Galería Ca'n Pinós
un momento de la exposición, entra para ver mas

Exposicion de ACUARELAS en Galería Ca'n Pinós, febrero 2008

Exposicion de ACUARELAS en Galería Ca'n Pinós, febrero 2008
Mis viajes: Marruecos, Castilla, Bilbao, Asturias. . . y últimos trabajos.